www.margasharstudio.com -

 2 olika prislistor, nämligen:

 1-  allmän
 2-  65+år prislist (nedanför)
 
 
 
 PRISLISTA   2020
 
 
 
  1 - Allmän Pristlist :
 KORT
 AXEL
 LÅNGT
 Tvätt/Klippning/Torka
 400
 420
 440
 Tvätt/ Klippning/Föna
 540
 580
 795
 Tvätt/ Klippning/Hårrullning
 575
 655
 1050
 
 
 
 
 Barn   0 -  4 år
 280
 280
 280
 Barn   5 - 11 år 
 330
 330
 330
Barn   12 - 15 år
 365
 365
 365
 
 
 
 
 Lugg
 125
 
 
 
 
 
 
 Permanent All-in
 1315
 1440
 1750
 Del-permanent All-in
 1220
 
 
 
 
 
 
 Färg
 610
 700
 1250
 Färg och slingor
 935
 1025
 1700
 Slingor: Folje med blond 
 570
 720
 1075
 Slingor: Folje med färg 
 670
 810
 1250
 Slingor: Kam-streck med blond
 570
 
 
 Slingor: Kam-streck med färg
 610
 
 
 
 
 
 
 Tvätt/Föna
 370
 425
 670
 Tvätt/Hårrullning
 430
 500
 800
plocka ögenbrun/färg ögenbrun
 160
 140
 
 Alla behandlingar är inklusive               
 produkter


  
 
 
 
 
 
 
 
 
  2 -  65+år Pristlist :
 KORT
 AXEL
 LÅNGT
 
 
 
 
 Tvätt/Klippning/Torka
 365
 375
 400
 Tvätt/Klippning/Föna
 495
 535
 665
 Tvätt/Klippning/Hårrulning
 525
 625
 910
 
 
 
 
 Lugg
 125
 
 
 
 
 
 
 Permanent All-in
 1145
 1245
 1595
 Del-permanent All-in
 1070
 
 
 
 
 
 
 Färg
 540
 635
 1085
 Färg och slingor
 780
 860
 1545
 Slingor: Folje med blond
 505
 640
 975
 Slingor: Folje med färg
 590
 700
 1085
 Slingor: Kam-streck med blond
 505
 
 
 Slingor: Kam-streck med färg
 540
 
 
 
 
 
 
 Tvätt/Föna
 325
 395
 600
 Tvätt/Hårrullning
 375
 455
 730
plocka ögenbrun/färg ögenbrun
 160
 140
 
 Alla behandlingar är inklusive produkter       
Priser under förbehåll                                                                                                                                                                                                        
 
 
 

Site Builder drivs av  Vistaprint